Portalerne leverer saglig og faglig viden inden for klart definerede områder. Der er fri og nem adgang til daglige nyheder, artikelarkiv, debatforum, ekspertpanel, leverandør- og produktguide, ny litteratur og forskning, jobdatabaser, pressemeddelelser samt gratis e-nyhedsbrev.

 

Finansielle markeder

Finansielle markeder er platforme, hvor sælgere og købere kan komme i kontakt med hinanden og handle med de ønskede finansielle aktiver til en pris, der fastsættes af markedskræfterne.

De er med til at fastsætte priserne på aktier, obligationer, valutaer, derivater, råvarer og kryptovalutaer.

De sørger også for likviditet på disse markeder, så virksomhederne kan skaffe sig kontanter, når de har brug for det. Det sparer dem for den tid, de ellers ville have brugt på at finde en køber eller sælger.

Definition

Finansielle markeder er steder, hvor handlende kan købe og sælge forskellige former for finansielle aktiver. Disse omfatter aktier, obligationer, derivater, valutaer og kryptovalutaer.

Aktiemarkeder giver f.eks. investorer mulighed for at købe og sælge aktier i børsnoterede virksomheder. De giver også investorer mulighed for at tage en position i en virksomhed, som de tror vil vokse med tiden.

Obligationsmarkederne beskæftiger sig med værdipapirer, der udstedes af virksomheder og regeringer. De bruges til at finansiere projekter og aktiviteter.

Pengemarkederne handler derimod med kortfristede midler som statsobligationer og erhvervspapirer, der forfalder inden for 12 måneder.

Disse markeder giver likviditet til sælgere af alle slags aktiver, så de hurtigt kan afvikle deres lagerbeholdning, når de har brug for kontanter. Det gør dem til en vigtig del af de globale økonomiske systemer. Uden dem ville der ikke være nogen måde at prissætte finansielle aktiver retfærdigt og nemt. De er derfor afgørende for, at kapitalistiske økonomier verden over kan fungere korrekt.

Typer

Finansielle markeder er steder, hvor folk køber og sælger aktiver som værdipapirer og valuta. De er afgørende for, at de kapitalistiske økonomier kan fungere.

Der findes flere typer af finansielle markeder, lige fra pengemarkeder til valutamarkeder (FOREX). Hvert af disse markeder har sine egne særpræg, som ofte grupperes i forskellige kategorier.

Pengemarkederne letter handlen med kortfristede gældsinstrumenter og midler, f.eks. statsobligationer og erhvervspapirer. Denne form for finansiering har som regel en løbetid på 12 måneder eller mindre.

Kapitalmarkederne bringer låntagere og långivere sammen på en effektiv måde for at tilvejebringe vigtig finansiering for virksomheder og enkeltpersoner. Dette giver dem mulighed for at vokse og udvide deres aktiviteter.

Disse markeder er også vigtige for prisfastsættelsen af finansielle værdipapirer og for at sikre, at priserne afspejler alle tilgængelige oplysninger. Dette betegnes som prisfastsættelse. Når priserne på et værdipapir afviger for meget fra dets faktiske værdi, kan der opstå svigt på det finansielle marked.

Funktioner

De finansielle markeder har en række funktioner, der letter strømmen af opsparing og investeringer i en økonomi. Disse funktioner omfatter prisfastsættelse, mobilisering af midler, tilvejebringelse af likviditet til aktiver, lettelse af adgangen for alle typer handlende og risikodeling.

De finansielle markeder er i høj grad påvirket af markedsprismekanismen, som er baseret på udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen er større end udbuddet, er priserne på varer højere, og når det modsatte er tilfældet, falder priserne.

Kapitalmarkederne giver virksomheder og regeringer mulighed for at rejse midler ved at udstede gæld (obligationer) til gengæld for offentlige midler. Virksomhederne kan bruge disse penge til at drive og vokse.

Der findes mange forskellige typer af finansielle markeder i verden, lige fra pengemarkeder til valutamarkeder. Hver type marked har en specifik funktion og bidrager til at gøre det økonomiske system mere effektivt.

Fordele

Finansmarkederne spiller en afgørende rolle i økonomien ved at forbinde personer og virksomheder, der har brug for kapital, med dem, der er i besiddelse af den. Dette mobiliserer opsparinger, der ligger ubenyttet hen, hvilket er med til at sætte gang i økonomien.

Effektive finansielle markeder og institutioner sænker søge- og transaktionsomkostningerne i økonomien. Dette giver låntagere og långivere mulighed for at sammenligne finansieringsomkostningerne med det forventede afkast af investeringen og vælge det produkt, der passer bedst til deres behov.

Et veludviklet finansielt marked tilbyder en bred vifte af produkter med forskellige risiko- og prisstrukturer og løbetider, som gør det muligt for virksomheder og enkeltpersoner at opfylde deres finansieringsbehov. Dette fremmer den økonomiske vækst ved at øge produktiviteten og reducere de samlede omkostninger ved at drive virksomhed.

Det finansielle marked er også en platform, hvor købere og sælgere kan komme i kontakt med hinanden, kommunikere, indgå aftaler og gennemføre transaktioner. Det gør handel enklere og sparer de interesserede parter for en masse tid og penge. Desuden lader det markedskræfterne arbejde uafhængigt for at bestemme prisen på omsættelige aktiver.

 


Abonnement


   
Horisont Gruppen a/s | Center Boulevard 5 | 2300 København s
Tel. 32 47 32 30 | Fax. 32 47 32 39 | E-mail:

| Credits: Horisontgruppen.dk .